string(2) "IE"

Публічна оферта

ОФЕРТА ПРО УКЛАДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

“Виконавець”, що діє відповідно до законодавства України, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Публічний договір про надання послуг (далі – “Договір”) на нижчевикладених умовах: 

 1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. “Послуги” – набір інформаційно-консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Програмами надання послуг, які є невід’ємною частиною цього Договору.

 1.2. “Оферта” – пропозиція Виконавця, викладена на Сайті та адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір з Користувачем на визначених цим Договором умовах.

1.3. “Cайт” – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://iampm.club, яка є офіційним джерелом інформування для Користувачів про Виконавця та послуги, які надаються останнім.

 1.4. “Акцепт” – повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти даного Договору та Програми надання Послуг.

 1.5. “Користувач” – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі. Фізичні особи, що не досягли цього віку, можуть стати Користувачами тільки в разі отримання згоди від їх батьків або інших уповноважених представників.

1.6. “Виконавець” – суб’єкт господарювання, який розмістив на Сайті Програму надання Послуги (Послуг) і надає Послугу (Послуги) Користувачам на передбачених цим Договором умовах.

 1.7. Інформаційно-консультаційна послуга (далі – “Послуга”) – виражений в формі консультації або аудіовізуального твору комплекс інформаційно-консультаційних послуг, спрямованих на передачу Користувачеві інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізованого предмету, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

 1.8. Програма надання Послуги (далі – “Програма”) – детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:

1.8.1. Назва, предмет і зміст Послуги;

1.8.2. Кількість годин і / або розклад (графік) надання Послуги;

1.8.3. Вартість послуги.

1.8.4. Порядок оплати і т.д.

 1.9. Відтворення (скачування) – така форма доступу Користувача до Послуги, при якому, здійснюється доступ до створеного аудіовізуального твору в електронній (цифровій) формі із збереженням у пам’яті Пристроїв Користувача або без такого.

 1.10. Пристрій – означає електронно-обчислювальну машину (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку і відтворення звуку та зображення, як стаціонарний, так і переносний (включаючи, але не обмежуючись: ноутбуки, планшети, мобільні телефони, смартфони, КПК, і ін.), який має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець бере на себе зобов’язання на платній основі надати Користувачеві інформаційно-консультаційну послугу в сфері інформаційних технологій за встановленим в Програмі напрямком (далі – “Послуга”), а Користувач зобов’язується прийняти та здійснити оплату такої Послуги.

 2.2. Користувач зобов’язується оплатити Виконавцю вартість Послуги, яка їм купується.

 2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст Послуги, назви тим, формат, кількість консультаційних годин або графік надання Послуг і т.д. встановлюється в Програмі, яка розміщується на Сайті.

 2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем в своїй діяльності результатів надання Послуги, придбаної у Виконавця.

2.5. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем отриманої від Виконавця Послуги, знань і навичок, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю покладається на Користувача.

 

 1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ.

3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді консультації (онлайн) або у формі дистанційного відтворення аудіовізуальної інформації на Пристрої Користувача (запис або пряма трансляція), відповідно до Програми та розкладу (графіку) надання Послуги, розроблених Виконавцем і розміщених у відповідному розділі Сайту .

3.2. Строк (графік) надання Послуги визначається відповідно до Програми з урахуванням наступних умов:

3.2.1. Будь-які послуги, що купуються на Сайті, можуть бути запропоновані на певний період (мати фіксований термін надання послуг). У такому разі після закінчення зазначеного терміну надання послуг припиниться в момент закінчення зазначеного періоду надання послуг. Користувач погоджується з тим, що Виконавець має право в односторонньому порядку переносити дату та час надання Послуг і це не вважається порушенням зі Сторони Виконавця.

3.2.2. Виконавець надає Користувачеві доступ до матеріалів Послуги на обмежений термін. Користувач гарантовано отримує доступ до контенту на строк, зазначений на сторінці Послуги, або передбачений Програмою. Після закінчення цього терміну Виконавець не гарантує, що цей контент все ще буде доступний Користувачеві (що не є порушенням умов Договору зі Сторони Виконавця).

3.3. Акцепт даного Договору прирівнюється до власноручного підпису Користувача на даному Договорі і означає повну та безумовну згоду Користувача з усіма умовами даного Договору, Програмами і іншими його доповненнями. Незнання умов цього Договору не звільняє Користувача від відповідальності за його невиконання. До Акцепту цього Договору прирівнюється, в тому числі, але не виключно:

3.3.1. Фактичне використання Сайту Користувачем, та/або;

3.3.2. Відправка Користувачем своїх контактів Виконавцю у вигляді заявки на надання Послуги, та/або;

3.3.3. Здійснення Користувачем повної або часткової Оплати Виконавцю вартості відповідної Послуги, та/або;

3.3.4. Будь-які інші форми взаємодії Користувача з Сайтом.

3.4. Порядок надання Послуги:

3.4.1. Користувач вибирає Послугу на Сайті і знайомиться з умовами оплати.

3.4.2. Після вибору необхідної Послуги Користувач оформляє заявку на консультацію за допомогою форми Сайту або по телефону / у месенджерах або відразу здійснює оплату.

3.4.3. З моменту повної або часткової оплати Послуги одностороння відмова Користувача від Договору є неприпустимою.

3.4.4. Якщо Послуга надається в дистанційному форматі через всесвітню мережу Інтернет, то перед початком надання такої Послуги Користувач отримує посилання для доступу до цієї Послуги, яке буде відправлено на електронну адресу, вказану Користувачем при оформленні заявки на надання Послуги.

3.4.5. Послуга вважається наданою в повному обсязі з моменту, коли Виконавець надав Користувачеві доступ або посилання на доступ до Послуги, передбаченої відповідною Програмою.

3.5. У процесі надання послуги Виконавець має право створювати чати для спілкування, розбору помилок та кейсів, підтримки учасників, які отримують одну й ту саму Послугу одночасно.

3.6. Оплачуючи Послугу Користувач погоджується, що Виконавець додасть його у відповідний чат.

3.7. Користуючись чатом, Користувач зобов’язується ставитися з повагою до інших учасників чату та спікерів, дотримуватись законодавства країни проживання, а також виконувати правила, передбачені цим Договором.

3.8. У чаті забороняється:

3.7.1. Розсилання спаму та реклами;

3.7.2. Висловлення суб’єктивних оцінок щодо змісту Послуги або спікерів;

3.7.3. Розсилання повідомлень образливого змісту, а також повідомлень, що містять ненормативну лексику (як явну, так і завуальовану);

3.7.4. Грубі, образливі, уїдливі, провокаційні висловлювання та зауваження на адресу учасників чату, адміністраторів та спікерів;

3.7.5. Дискримінація за расовою, національною, релігійною чи іншою ознакою, націоналістичні, расові гасла та висловлювання;

3.7.6. Повідомлення, що містять у собі пропаганду насильства, зброї, рекламу та відкриті обговорення будь-яких наркотиків, психотропних речовин та алкоголю;

3.7.7. Матеріали еротичного та порнографічного змісту;

3.7.8. Матеріали, що порушують авторські та суміжні права третіх осіб (цитування, посилання та інше);

3.7.9. Розсилання персональних даних учасника, адреси його електронної пошти, номера телефону, поштової адреси, номера кредитної картки та інше;

3.7.10. Флуд – будь-які повідомлення та коментарі, які не мають прямого відношення до тематики чату;

3.7.11. Непредметні питання без опису проблеми та конкретного адресата;

3.7.12. Обговорення вартості Послуги та доцільності її придбання;

3.7.13. Наклеп, звинувачення та розповсюдження неперевірених або помилкових відомостей, а також розповсюдження інформації, що ганьбить честь, гідність або ділову репутацію учасників чату та Виконавця.

3.8. У разі порушення правил користування чатом, Користувач може бути заблокований Виконавцем на будь-який термін, на який модератор чату вважає справедливим.

3.9. У разі повторного або грубого порушення правил користування чатом Виконавець має право видалити повідомлення учасника з чату та заблокувати доступ до чату, обліковий запис та призупинити надання Послуг або розірвати Договір в односторонньому порядку без компенсації вартості Послуг.

 

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання Послуги за цим Договором;

4.1.2. Отримати за Послуги, що надаються, оплату в розмірах та строки, передбачені цим Договором та відповідними Програмами надання послуг.

4.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Послуги, змінювати їх контент, значення і вагу будь-якого завдання, тесту або опитування (окрім складу та змісту Послуг).

4.1.4. Опубліковувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі надання Послуги, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.

4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1. Надавати Користувачу Послуги в обсязі відповідно до умов цього Договору та умов відповідної Програми надання послуг.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості і змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні Послуг.

4.2.3. Розробити план надання Послуг, організувати процес їх надання;

4.2.4. При необхідності забезпечити Користувача консультаційно-методичними матеріалами та літературою.

4.2.5. Видати електронний сертифікат про отримання консультацій з пройденого напрямку, який Користувач має право роздрукувати самостійно.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми надання послуг.

5.1.2. За умови успішного проходження плану, передбаченого Програмою надання послуг, отримати Сертифікат про отримання консультацій з пройденого напрямку після його закінчення.

5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. Сумлінно вивчати програму Послуг, відвідувати теоретичні та практичні консультації, не пропускати їх без поважних причин.

5.2.2. Виконувати завдання в рамках отримання Послуг, відповідно до вказівок Виконавця та/або його представників, та в строки зазначені ними.

5.2.3. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах та в строки, встановлені цим Договором та Програмою надання послуг.

5.2.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.

5.2.5. Утриматися в процесі надання Послуг від дій, які:

5.2.5.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або консультантам брати участь в процесі надання Послуг і отримувати інформацію в процесі надання Послуг.

5.2.5.2. порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів та/або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.

5.2.5.3. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або консультантів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

5.2.5.4. проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання матеріалів Послуги або без такого.

5.2.6. У разі, якщо це передбачено Програмою надання послуг – здати підсумкове внутрішнє опитування.

5.2.7. Дотримуватися майнових прав Виконавця на результати інтелектуальної діяльності і авторських прав авторів відповідних матеріалів Послуг.

5.2.8. Утримуватися від будь-яких дій, що завдають або можуть завдати шкоди інтелектуальній власності Виконавця або інших авторів.

5.2.9. Не використовувати та не поширювати інтелектуальну власність Виконавця або інших авторів будь-якими способами та не надавати доступ до інтелектуальної власності третім особам без письмового дозволу Виконавця.

5.2.10. Нести майнову відповідальність за порушення майнових прав на інтелектуальну власність Виконавця та інших авторів.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму сплачених Користувачем Послуг.

6.2. Вартість конкретної Послуги визначається Виконавцем в Програмі надання послуг, яка розміщується на Сайті або ж повідомляється Виконавцем особисто Користувачу.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати через платіжну систему.

6.4. Повернення коштів, сплачених Користувачем за Послугу, здійснюється за таких умов:

6.4.1. Після оформлення замовлення та його оплати, у кожному окремому випадку, Користувач отримує право відмовитись від Послуги та запросити повернення коштів. Користувач має право відмовитися від оплачених послуг, крім випадків, передбаченим цим Договором.

6.4.2. Для відмови від послуг та оформлення повернення Користувачеві необхідно написати за адресою info@iampm.club, після чого Виконавець підтвердить отримання запиту на повернення email-повідомленням за адресою, вказаною при оформленні замовлення. Якщо ж Користувач не отримав письмового підтвердження протягом 24 годин з моменту надсилання листа, необхідно звернутися до служби підтримки за телефоном, вказаним на Сайті. Для оформлення повернення необхідно обов’язково повідомити: ПІБ та email, вказані при оформленні замовлення; назву послуги; дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію.

6.4.3. Користувач погоджується, що якщо умови оформлення запиту на повернення будуть порушені, або Виконавцю буде надано недостовірну інформацію, Виконавець має право відмовити Користувачу у поверненні та не розглядати його звернення.

6.4.4. Якщо умови оформлення запиту на повернення було виконано та Користувач має право на повернення, Виконавець поверне кошти протягом семи (7) банківських днів з дня отримання запиту.

6.4.5.Якщо Користувач не зміг скористатися Послугами не з вини Виконавця або відмовився від користування послугами з порушенням термінів та встановленого порядку, Виконавець має право не повертати вартість таких послуг.

6.4.6. Користувач погоджується з тим, що його незгода з думкою Виконавця, його консультантів та спікерів щодо змісту та методики Послуг не є підставою для повернення коштів.

6.4.7. Виконавець має право встановлювати інші правила відмови для окремих Послуг або надавати Користувачам додаткові гарантії безумовного повернення, публікуючи особливі Умови відмови від послуг на сторінці замовлення Послуги або Програми.

6.5. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за Послугу, якщо:

6.5.1. Користувач прослухав 2 (дві) консультації і відмовився від Послуг (крім послуг, які містять менше нiж 6 (шiсть) консультацій).

6.5.2. Користувач прослухав програму Послуги більш ніж на 30 відсотків Послуги і відмовився від Послуг (стосується Програм, які містять менше нiж 6 (шiсть) консультацій).

6.6. Перенесення термінів надання Послуги з ініціативи Користувача здійснюється на таких умовах:

6.6.1. Користувач має право просити перенести терміни надання Послуги на інші календарні дати та отримати їх з іншою групою Користувачів. У такому випадку повернення коштів не здійснюється, а Виконавець повідомляє Користувачеві нові можливі календарні дати надання Послуг.

6.6.2. Користувач погоджується, що вартість аналогічного пакета послуг може бути змінена. Якщо сума передоплати перевищує вартість нового пакета Послуг, різниця у вартості Виконавцем не повертається.

6.6.3. Виконавець зберігає за собою право встановлювати інші правила перенесення термінів надання Послуг для окремих Послуг, публікуючи додаткові Умови перенесення на сторінці Послуги або у Програмі.

6.7. Користувач має право просити зарахувати сплачені кошти в рахунок оплати будь-яких інших послуг. Якщо вартість послуг, що купуються, перевищує розмір внесеної передоплати, Користувач зобов’язується доплатити різницю до початку надання Послуг. Якщо сума передоплати перевищує вартість замовленої Послуги, різниця вартості не повертається.

6.8. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця – Виконавець повертає кошти тільки за ті консультації, які не були проведені Виконавцем. Проведені консультації в такому випадку не компенсуються.

6.9. Розмір оплати встановлюється за весь строк надання Послуги і не може змінюватися.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Послуги Виконавця та всі пов’язані матеріали надаються «як є», без явних гарантій. Виконавець не надає жодних гарантій, у тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей та непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають із ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов’язаної з доступом Користувача до послуг та пов’язаних матеріалів, а також з їх використанням. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до Послуг та пов’язаних матеріалів, та використовує їх на власний ризик.

7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні або прямі збитки, прямо або опосередковано упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов’язаних: а) з доступом Користувача до Послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, у тому числі ганебною, образливою або незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо Послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів США (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання Послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов’язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсною.

7.6. Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання Послуг та доступ до Послуги до моменту здійснення оплати, але й припинити цей Договір на підставі п. 9.1.3 цього Договору.

7.7. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів Послуги не в особистих цілях, поширення матеріалів Послуги в будь-який спосіб та незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Користувачеві доступ до Послуг та/або Сайту, без повернення сплачених Користувачем за Послугу грошових коштів.

7.8. У разі порушення Користувачем прав інтелектуальної власності Виконавця або його ліцензіарів, розповсюдження контенту Послуг без згоди Виконавця, розголошення Користувачем конфіденційної інформації, що належить Виконавцю або його ліцензіарам, Користувач зобов’язується протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання відповідної претензії відшкодувати Виконавцю або його ліцензіарам моральну (немайнову) шкоду та збитки, заподіяні таким порушенням, а також оплатити їм дохід, отриманий Користувачем в результаті такого порушення. У разі невиконання Користувачем вимог вищезазначеної претензії стягнення здійснюється на підставі рішення суду.

7.9. Користувач несе відповідальність за контент та будь-які матеріали, які Користувач розміщує на Сайті або у чатах у процесі надання Послуг Виконавцем. Виконавець у жодному разі не несе відповідальності за матеріали, що розміщуються Користувачем, і не здійснює їх відстеження.

7.10. Розміщуючи власний контент Користувач зобов’язується дотримуватись вимог законодавства країни проживання. Виконавець у будь-якому разі забороняє публікацію контенту порнографічного, сексуального характеру, що пропагує насильство, садизм, дискримінацію, що містить загрози чи наклеп

 

 1. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі – “Форс-мажор”).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновка, довідки) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 6 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. За згодою сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення змін до Договору.

9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

  

 1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає Виконавцю згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти , і т.д.) в базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу, в тому числі транскордонну передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України та за її межами з метою виконання зобов’язань за цим Договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, реклами і маркетингу. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивним причинам збору відповідних даних. Користувач дає згоду Виконавцю на передачу та обробку своїх персональних даних за допомогою хмарних сервісів (наприклад, google, amazon, iCloud і т.д.), які є іноземними суб’єктами відносин, які пов’язані з персональними даними. З метою обробки персональних даних за допомогою хмарних сервісів Користувач дає згоду Виконавцю на транскордонну передачу його персональних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ.

11.1. Дана Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту її відкликання Виконавцем або розірвання в односторонньому порядку за ініціативою Виконавця..

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти. Виконавець рекомендує Користувачеві часто перевіряти цю сторінку та дату внесення останніх змін, зазначену на цій сторінці. Якщо Користувач не є проти нових умов Договору і продовжує користуватися Послугами, нова редакція Договору вважається прийнятою Користувачем. Користувач розуміє та погоджується з тим, що використання Послуг після зміни умов Договору розглядається Виконавцем як прийняття Користувачем умов Договору у новій редакції у повному обсязі. У випадку, якщо Користувач заперечує нову редакцію умов Договору, Виконавець має право на односторонню відмову від Договору в установленому порядку.

11.3. Користувач має право припинити користування сайтом та Послугами у будь-який час, без зазначення причин.

11.4. Для припинення користування Послугами Користувачеві потрібно повідомити Виконавця про це на електронну пошту або по одному з телефонів, вказаних на сайті.

11.5. Користувач погоджується з тим, що після його відмови від Послуги (розірвання договору), Користувач втратить доступ до всього контенту та доступних Послуг. Якщо на момент відмови від Послуги або розірвання договору Користувач все ще має доступ до придбаного пакету Послуг, будь-яка сума, яку Користувач сплатив за рахунок оплати Послуг Виконавця не буде повернена, у тому числі й сума вартості фактично невикористаних Послуг.

11.6. Виконавець залишає за собою право розірвати Договір з Користувачем не вказуючи причин, за умови направлення Користувачеві письмового повідомлення не пізніше ніж за 3 (три) дні до запланованої дати розірвання.

11.7. Виконавець має право розірвати укладений договір у таких випадках:

11.7.1. Користувач порушив будь-яке положення Договору або Користувач вчинив дії, що свідчать про небажання або нездатність дотримуватися Договору).

11.7.2. Виконавець змушений зробити це за вимогами законодавства (наприклад, якщо надання Користувачеві послуг є незаконним або перестає бути законним).

11.7.3. Виконавець припиняє надання Послуг у країні, де Користувач проживає або користується Послугами.

11.7.4. Надання Послуг стає нерентабельним з погляду Виконавця.

11.8. Виконавець має право призупинити або повністю заблокувати доступ до Сайту або Послуг, якщо Користувач спробує втрутитися у роботу Сайту, Серверів або інших інформаційно-обчислювальних систем Виконавця.

11.9. Виконавець має право анулювати обліковий запис Користувача та негайно розірвати Договір у разі виникнення заборгованості Користувача з оплати Послуг.

 

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну, непередавану та відкличну ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі отримання Послуг або на Сайті. Матеріали та будь-яку інформацію, що надаються в межах Послуг або на Сайті, Користувачеві можна використовувати тільки для особистого некомерційного використання без права поширення, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях. Користувач зобов’язується не поширювати інтелектуальну власність Виконавця або інших авторів будь-якими способами і не надавати доступ до такої інтелектуальної власності третім особам без письмового дозволу Виконавця.

12.2. Користувач зобов’язується не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до Послуг.

12.3. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

12.4. Разом з матеріалами, які створюються в процесі отримання Послуги, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензовану, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне поширення і відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях, якщо інше не буде встановлено в окремому договорі між Виконавцем і Користувачем.

12.5. Зазначена в п. 12.4 цього Договору ліцензія дає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які в подальшому будуть купувати Послуги Виконавця. Дана умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Виконавця, вони не відповідають Договору.

12.6. Здійснюючи акцепт даної Оферти, Користувач надає Виконавцю право на:

12.6.1. Організацію та ведення фото-, аудіо- та відеозйомки, а також веб-трансляцій відкритих заходів та відеозапис таких заходів (сесій, розборів та групових занять) за участю Користувача;

12.6.2. Використання Виконавцем фото- та відеоматеріалів, що містять у собі зображення, а також голос та виконання Користувача в рекламних, маркетингових та комерційних цілях (у тому числі, на їх переробку та розміщення в мережі Інтернет, демонстрацію іншим Користувачам).

12.7. Здійснюючи акцепт даної Оферти і надаючи Виконавцю право використання Виконавцем фото- та відеоматеріалів, що містять у собі зображення, а також голос і виконання Користувача, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензуючу, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне розповсюдження і відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт та використання в інших цілях, якщо інше не буде встановлено в окремому договорі між Виконавцем та Користувачем.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

13.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

13.2. Акцептуючи дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов’язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

13.3. Заголовки, що використовуються в статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

13.4. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.5. У всіх випадках, які не передбачені цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.6. Користувач, погоджується з тим, що Виконавець має право залучати третіх осіб, які можуть не володіти українською мовою. У зв’язку з цим Користувач погоджується, що послуги згідно з цим Договором можуть надаватися російською або англійською мовами.

13.7. З урахуванням положень, викладених п. 13.6. цього Договору Користувач, акцептуючи умови цього Договору, висловлює бажання та дозволяє отримувати Послуги російською або англійською мовами, бере на себе відповідальність за повне сприйняття послуги російською або англійською мовами та заявляє, що отримання послуги таким чином не є порушенням жодних його прав передбачених Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.