Чим відрізняється Product Manager від Project Manager

Чим відрізняється Product Manager від Project Manager

30 January 2024

 • Автор: Мері Ротарь

 • Складність: норм

 • Час: 7 хв

У сфері інформаційних технологій часто виникає плутанина між двома ключовими ролями – Product Manager і Project Manager. На перший погляд, їхні функції здаються схожими, однак при ближчому розгляді стає очевидно, що кожна з цих позицій має свої унікальні обов’язки та вимагає специфічних навичок. Давайте розберемося, хто такі та чим відрізняються Product Manager від Project Manager.

Хто такий Product Manager?

Product Manager (продакт-менеджер) – ключова фігура в процесі розробки та управління продуктом у сфері IT. Він відповідає за формування стратегії продукту, визначення його основних функцій і можливостей, а також за управління всім процесом його створення і виведення на ринок.

Чим відрізняється Product Manager від Project Manager

Обов’язки Product Manager

Обов’язки продакт-менеджера різноманітні і включають в себе:

 • Дослідження ринку. Розуміння поточних трендів, потреб користувачів і конкурентного ландшафту.
 • Формування бачення продукту. Визначення унікальних переваг і ключових функцій продукту.
 • Планування розробки. Розробка дорожньої карти продукту і пріоритизація функцій.
 • Співпраця з командами. Робота з дизайнерами, розробниками та маркетологами для реалізації продукту.
 • Управління проєктами. Контроль етапів розробки та дотримання термінів.
 • Аналітика та поліпшення. Аналіз ефективності продукту і внесення поліпшень.

Роль продакт-менеджера актуальна в різних сферах, починаючи від стартапів і закінчуючи великими корпораціями. Вона затребувана в таких галузях, як IT, фінанси, охорона здоров’я, електронна комерція та багатьох інших.

Зарплата Product Manager

Зарплата продакт-менеджера варіюється залежно від країни, досвіду і специфіки компанії. Наприклад, у США середня зарплата продакт-менеджера може досягати $100,000 на рік. Середня зарплата Product Manager в Україні становила близько $3500 станом на початок 2024 року.

Динаміка зарплат за 2021-2023 роки

 • 2021 рік: Спостерігалося значне зростання зарплат у цій сфері. Однак у другій половині 2021 року медіанна зарплата Product Manager знизилася на $700, склавши близько $2800.
 • 2022 рік: У першій половині 2022 року зарплати Product Managers в Україні зросли на $500. До кінця 2022 року медіанна зарплата досягла $3500.
 • 2023 рік: Дані за 2023 рік на DOU свідчать про те, що середня зарплата становить $3500 не були знайдені, і, з огляду на тенденцію зростання в попередні роки, можна припустити, що зарплати й далі збільшуватимуться.

Роль Product Manager залишається високо затребуваною в Україні, як і в інших країнах, особливо у світлі постійного розвитку IT-сектору. На ринку праці України представлена значна кількість вакансій для Product Managers, що свідчить про стабільний попит на цих фахівців.

Product Manager відіграє критичну роль в успіху продукту, володіючи комплексним розумінням бізнесу, технологій і користувацького досвіду. Це професія, що вимагає глибоких знань у галузі продуктового менеджменту та навичок роботи з різними командами і ринковими даними.

Хто такий Project Manager?

Project Manager (проджект-менеджер) – це ключова фігура в управлінні проєктами в IT. Цей фахівець відповідальний за планування, організацію та успішне виконання проєктів. Проджект-менеджер забезпечує, щоб проєкт відповідав як часовим рамкам, так і бюджету, а також відповідає за якість кінцевого продукту.

Чим відрізняється Product Manager від Project Manager

Обов’язки Project Manager

До основних обов’язків проджект-менеджера належать:

 • Планування проєкту. Розробка плану проєкту, включно з термінами та бюджетом.
 • Координація команди. Організація роботи команди і розподіл завдань.
 • Контроль виконання проєкту. Моніторинг ходу виконання завдань, управління змінами та ризиками.
 • Комунікація із зацікавленими сторонами. Підтримка зв’язку з клієнтами та іншими учасниками проєкту.
 • Контроль якості. Переконання в тому, що проєкт відповідає встановленим стандартам якості.
 • Закриття проєкту. Підбиття підсумків, аналіз результатів і уроків проєкту.

Проджект-менеджери затребувані в багатьох галузях, особливо в IT, будівництві, маркетингу, і багатьох інших. Їхні універсальні навички управління проєктами дають змогу успішно реалізовувати проєкти в різних секторах економіки.

Зарплата Project Manager

Зарплата проджект-менеджера, як і у випадку з продакт-менеджером, залежить від безлічі чинників, включно з країною, досвідом і розміром компанії.

Згідно з даними за друге півріччя 2022 року, медіанна зарплата проджект-менеджерів в Україні становила $2100. Зарплати найкваліфікованіших проджект-менеджерів, як-от Delivery Managers і Program Managers, наближалися до рівня С-level, становлячи близько $2800.

Динаміка зарплат: Зарплати проджект-менеджерів в Україні демонструють тенденцію до зростання. Наприклад, у першій половині 2022 року медіанна зарплата збільшилася на $100, досягнувши $2100. На кінець 2023 року зарплата проєктного менеджера в середньому становить $2100, кваліфікованим фахівцям C-level платять $3400.

Project Manager відіграє критичну роль у досягненні цілей проєкту, забезпечуючи ефективне управління ресурсами, часом і бюджетом. Ця професія вимагає високого рівня організаційних здібностей, уміння працювати з людьми та володіння методиками управління проєктами.

Порівняння ролей Project Manager та Product Manager

Чим відрізняється Product Manager від Project Manager

Хоча ролі Project Manager та Product Manager обидві важливі в IT-сфері, вони мають різні фокуси та обов’язки.

Фокус роботи

Product Manager: Фокусується на розробці та поліпшенні продукту. Це включає розуміння потреб ринку, формування бачення продукту та його стратегічний розвиток.

Project Manager: Фокусується на управлінні конкретними проєктами. Головне завдання – ефективне виконання проєкту у встановлені терміни і в рамках бюджету.

Цілі та завдання

Product Manager: Прагне до створення продукту, який задовольняє потреби користувачів і успішно конкурує на ринку.

Project Manager: Прагне до ефективного управління ресурсами проєкту, якості виконання завдань і дотримання термінів.

Взаємодія з командою

Product Manager: Тісно працює з розробниками, дизайнерами та маркетологами для реалізації продукту.

Project Manager: Взаємодіє з різними командами та відділами, координуючи роботу та вирішуючи організаційні питання.

Ухвалення рішень

Product Manager: Ухвалює рішення, що ґрунтуються на даних про ринок і користувацький досвід, які впливають на розвиток продукту.

Project Manager: Приймає рішення, пов’язані з управлінням проєктом, включно з розподілом ресурсів і термінів.

Вибір між кар’єрою Product Manager і Project Manager залежить від особистих навичок, інтересів і професійних прагнень. Обидві ролі вимагають різних навичок і пропонують унікальні можливості для професійного зростання. Незалежно від вибору, обидві позиції є ключовими в успішному функціонуванні IT-компаній.

Кар’єрні шляхи Product Manager і Project Manager

Вибір між кар’єрними шляхами Product Manager і Project Manager може визначати ваше професійне майбутнє в IT-сфері. Ці ролі, хоча й перетинаються в деяких аспектах, пропонують різні траєкторії розвитку та можливості. Давайте розглянемо, які навички та якості необхідні для кожної з цих ролей, і які кар’єрні можливості вони відкривають, допомагаючи вам зробити поінформований вибір щодо вашого шляху у світі IT-менеджменту.

Кар’єрний Шлях Product Manager

Початок шляху

Зазвичай починається з позицій у галузі маркетингу, аналітики або розробки.

Важливим є розуміння ринку, потреб користувачів та основ розробки продукту.

Розвиток кар’єри

Зі зростанням досвіду розширюються знання про те, чим займається product manager: від розробки стратегій до управління повним життєвим циклом продукту.

Можливість стати главою продуктового відділу або навіть CPO (Chief Product Officer).

Ключові навички

Стратегічне мислення, аналітичні здібності, комунікативні навички, розуміння користувацького досвіду і технічних аспектів продукту.

Кар’єрний шлях Project Manager

Початок шляху

Часто починається з ролей асистента проєкту або координатора.

Основна увага приділяється обов’язкам project manager: планування, організація, управління ресурсами.

Розвиток кар’єри

У міру набору досвіду та успішного виконання проєктів, є можливість просунутися до старшого проєктного менеджера або навіть до рівня PMO (Project Management Office).

Можливість переходу в ролі Agile Coach або Scrum Master для команд, що працюють за гнучкими методологіями.

Ключові навички

Організаційні здібності, вміння керувати командою та ресурсами, комунікативні навички, гнучкість у прийнятті рішень.

Порівняння кар’єрних шляхів

Чим відрізняється продакт від проджекта в кар’єрному шляху: Product Manager більше фокусується на довгостроковому розвитку продукту та його стратегії, в той час як Project Manager зосереджується на управлінні конкретними проєктами з визначеними термінами та цілями.

У той час як Product Managers розвивають продукти, Project Managers керують процесами. Обидві ролі пропонують значні можливості для професійного зростання, але в різних напрямках: продакт-менеджмент призводить до керівництва продуктовими лініями та стратегіями, тоді як проєкт-менеджмент може призвести до управління складними багаторівневими проєктами або програмами.

Навички, які потрібні для Product Manager

Щоб стати успішним Product Manager, необхідно опанувати низку ключових навичок. Ці навички дають змогу не тільки ефективно керувати продуктом, а й розуміти потреби ринку, працювати з командами та приводити проєкти до успіху. Курс ProductMan 2.0 охоплює всі ці аспекти, пропонуючи практичне навчання і реальні кейси для розвитку необхідних компетенцій.

Ключові навички продакт-менеджера такі:

 • Розуміння ринку та користувача. Аналіз трендів і потреб ринку. Розуміння поведінки та вподобань користувачів.
 • Технічні знання. Основи програмування і технологій. Розуміння архітектури та функціональності продукту.
 • Стратегічне планування. Розробка довгострокових планів і стратегій для продукту. Оцінка ризиків і вироблення стратегій їх мінімізації.
 • Навички комунікації. Ефективна взаємодія з командами та зацікавленими сторонами. Уміння переконливо презентувати ідеї та проєкти.
 • Управління проєктами. Організація робочого процесу і контроль термінів. Уміння працювати в умовах багатозадачності.
 • Аналітичні навички. Аналіз даних і метрик продукту. Використання даних для прийняття обґрунтованих рішень.

Курс ProductMan 2.0 є чудовим ресурсом для тих, хто хоче розвинути ці навички та перетворити їх на успішну кар’єру Product Manager. Він пропонує глибоке занурення в кожен із цих аспектів, даючи студентам можливість навчатися на практичних прикладах і реальних проєктах.

Навички для ролі Project Manager

Становлення Project Manager вимагає освоєння комплексу навичок, які допоможуть ефективно управляти проєктами, командами та дотримуватися балансу між термінами, бюджетами та якістю роботи. Курс DAO PM пропонує практичний підхід до навчання цих навичок, включно з управлінням ризиками, плануванням і комунікацією.

Ключові навички, якими повинен володіти проджект:

 • Управління ресурсами та людьми. Ефективний розподіл ресурсів проєкту. Управління та мотивація команди.
 • Планування та організація. Розроблення та підтримання планів проєкту. Організація робочих процесів і дотримання термінів.
 • Комунікативні навички. Ясне спілкування з командою і зацікавленими сторонами. Ефективне управління очікуваннями та вирішення конфліктів.
 • Управління ризиками та проблемами. Визначення, аналіз і мінімізація ризиків проєкту. Швидке вирішення проблем, що виникають.
 • Фінансове управління. Контроль бюджету проєкту. Оптимізація витрат і управління фінансовими ризиками.
 • Аналітичні та критичні навички мислення. Аналіз перебігу проєкту та його ефективності. Критичний аналіз ситуацій і прийняття обґрунтованих рішень.

DAO PM є ідеальним рішенням для тих, хто прагне стати Project Manager. Цей курс надає необхідні знання та практичні навички, які допоможуть вам успішно керувати різноманітними проєктами в IT.

Ким стати: Project Manager чи Product Manager?

Вибір між кар’єрою Project Manager і Product Manager може бути складним, особливо з огляду на їхню важливість і вплив в IT-сфері. Цей розділ допоможе вам визначитися, яка з цих ролей краще відповідає вашим навичкам, інтересам та кар’єрним амбіціям. Визначте ваші сильні сторони та інтереси.

Творчість та інновації

Якщо вас вабить процес створення та розвитку нових продуктів, якщо ви любите працювати над ідеями та бачити, як вони оживають, Product Manager може бути вашим шляхом.

Ключові навички: стратегічне мислення, розуміння потреб користувачів, творчий підхід.

Організація та управління

Якщо ви знаходите задоволення в організації процесів, управлінні командами та досягненні конкретних цілей у рамках заданих термінів, роль Project Manager може бути більш підходящою.

Ключові навички: планування, лідерство, управління часом і ресурсами.

Розуміння ключових відмінностей

Продакт vs Проджект:

Product Manager фокусується на продукті: його розробці, поліпшенні та адаптації до потреб ринку.

Project Manager фокусується на управлінні проєктами: ресурсами, командами та досягненні цілей у встановлені терміни.

Шлях до розвитку

Якщо ви орієнтуєтеся на продуктове управління, розгляньте курс ProductMan 2.0, який дасть вам необхідні знання та практичні навички.

Для тих, хто прагне стати Project Manager, курс DAO PM запропонує глибокі знання в галузі управління проектами та практичний досвід.

Вибір між Product Manager і Project Manager залежить від ваших особистих якостей, уподобань і професійних цілей. Обидві ролі пропонують унікальні виклики та можливості для зростання. Головне – обрати шлях, який гармонує з вашими сильними сторонами, пристрастями та баченням свого професійного майбутнього. Незалежно від вибору, пам’ятайте, що безперервне навчання та розвиток навичок є ключовими факторами успіху в будь-якій із цих ролей.

Висновок

Ваш кар’єрний шлях в IT-менеджменті – це подорож, сповнена можливостей і відкриттів. Чи то в ролі Product Manager, чи то Project Manager, перед вами відчиняться двері у світ, де кожен проєкт може змінити гру і зробити свій унікальний внесок у технологічний прогрес.

Вибір за вами, і, пам’ятайте, що незалежно від вашого рішення, ви робите цінний внесок у світ технологій та інновацій. Удачі на вашому шляху до становлення впливовим Product Manager або Project Manager!

Мері Ротарь

CEO та Co-Founder в IAMPM 10 років досвіду в маркетингу та управлінні продуктами. Вивела на ринок більше 50-ти проєктів у ролі консультанта, працювала як Product Manager в SaaS, Gaming та EdTech нішах. Виростила лабораторію Нетехнічної IT-освіти IAMPM з хобі в міжнародний бізнес.