Де вчитися на Product Owner? Яка освіта потрібна?

Де вчитися на Product Owner? Яка освіта потрібна?

6 March 2024

 • Автор: Мері Ротарь

 • Складність: Норм

 • Час: 7 хв

Роль Product Owner стає все більш значущою і затребуваною. Цей фахівець не просто власник продукту, він – його серце і душа, що визначає напрямок розвитку і гарантує його успіх на ринку. У той час як багато хто задається питанням, хто такий власник продукту і чим він займається, інші вже шукають шляхи, як стати успішним Product Owner. У цій статті ми розкриємо всі аспекти професії, окреслимо ключові відмінності від продакт-менеджера та розповімо, де здобути професію Product Owner, щоб ви могли не тільки виконувати обов’язки цієї ролі, а й отримувати за це заслужену винагороду.

Хто такий Product Owner?

Product Owner – ключова фігура в команді, що працює над створенням і розвитком продукту. Це не просто посада; це роль, що передбачає володіння продуктом на всіх етапах його життєвого циклу. Product Owner – це сполучна ланка між потребами користувачів, можливостями команди розробників і бізнес-цілями компанії. Він визначає бачення продукту і стратегічний напрямок, роблячи акцент на створенні цінності для користувача і досягненні комерційних цілей.

Чим займається Product Owner?

Цей фахівець є ключовою фігурою в команді, яка прагне створити продукт, що максимально відповідає очікуванням клієнтів і цілям бізнесу.

Основні завдання Product Owner такі:

 • Визначення бачення продукту. Product Owner розробляє і підтримує бачення продукту, роблячи його зрозумілим і доступним для всієї команди. Це включає в себе формулювання ключових характеристик продукту, його переваг для користувачів і цільового ринку.
 • Управління продуктовим беклогом. Власник продукту створює і пріоритизує список робіт (беклог), який відображає необхідні для розробки функції, поліпшення і виправлення помилок. Це забезпечує, що команда розробки завжди працює над найважливішими завданнями.
 • Взаємодія із зацікавленими сторонами. Product Owner регулярно спілкується з клієнтами, користувачами та іншими зацікавленими сторонами для збору зворотного зв’язку та коригування вимог до продукту. Це допомагає гарантувати, що розроблений продукт відповідатиме їхнім потребам.
 • Співпраця з командою розробки. Власник продукту тісно співпрацює з командою розробки, допомагаючи їм зрозуміти вимоги до продукту і надаючи роз’яснення щодо функціоналу. Він також бере участь у плануванні спринтів, демонстраціях і ретроспективах.
 • Моніторинг прогресу і якості продукту. Product Owner стежить за перебігом розробки і переконується, що продукт відповідає встановленим стандартам якості. Він ухвалює рішення про випуск версій продукту і вносить коригування в план розробки на основі зворотного зв’язку від користувачів і змін на ринку.

У світі, де ринки розвиваються з неймовірною швидкістю, а користувачі вимагають дедалі якісніших і зручніших продуктів, роль Product Owner стає критично важливою. Фахівці в цій галузі допомагають компаніям залишатися конкурентоспроможними, швидко адаптуватися до змін ринку та потреб користувачів, а також забезпечувати високу якість та актуальність своїх продуктів. 

Саме Product Owner відповідає за те, щоб продукт не тільки був створений, а й приніс реальну користь користувачам і дохід компанії, що робить цю професію однією з ключових у сфері IT та бізнесу загалом.

Чим відрізняється Product Owner від Продакт менеджера

Важливо розуміти відмінності між двома ключовими ролями в управлінні продуктом: Product Owner і Product Manager. Хоча обидві ролі спрямовані на успіх продукту, вони відрізняються за своїм фокусом, обов’язками та сферою впливу.

Де вчитися на Product Owner? Яка освіта потрібна?

Фокус роботи

 • Product Owner – це фахівець, який працює безпосередньо в рамках Agile-команди, фокусується на максимізації цінності продукту та роботи над поточним беклогом. Власник продукту займається детальним плануванням спринтів і забезпеченням зв’язку між командою та зацікавленими сторонами.
 • Product Manager – це більш стратегічна роль, спрямована на довгостроковий розвиток продукту, аналіз ринку, конкурентів і потреб користувачів. Продакт менеджер займається формуванням бачення продукту і визначенням напрямків його розвитку.

Область відповідальності

 • Product Owner відповідає за створення і пріоритизацію беклогу, уточнення вимог до функцій і контроль виконання завдань у рамках Agile-процесів.
 • Product Manager відповідає за весь життєвий цикл продукту, включно з дослідженням ринку, позиціюванням продукту, розробкою маркетингової стратегії та моніторингом продажів.

Взаємодія з командою та зацікавленими сторонами

 • Product Owner працює безпосередньо з командою розробки, забезпечуючи розуміння поточних завдань і цілей. Також він активно взаємодіє з клієнтами та користувачами для збору зворотного зв’язку та адаптації продукту.
 • Product Manager взаємодіє з ширшим колом зацікавлених сторін, включно з відділами маркетингу, продажів, а також зовнішніми партнерами, для розробки та реалізації загальної стратегії продукту.

Для тих, хто прагне стати Product Owner і успішно управляти продуктами в динамічному середовищі, необхідно володіти комплексом знань і навичок. Навчання Product Owner через спеціалізовані курси може стати чудовим стартом або допомогти поглибити вже наявні знання. На курсі Product Owner від IAMPM учасники вивчають основи Agile і Scrum, методи роботи з продуктовим беклогом, пріоритизацію завдань і техніки взаємодії з командою і клієнтами. Це навчання підходить як новачкам, так і досвідченим фахівцям, які бажають систематизувати знання і підвищити свою ефективність у ролі Product Owner.

Чому Продакт менеджер часто виконує роль Product Owner

У багатьох організаціях, особливо в тих, де проєкти розвиваються в умовах Agile-методологій, ролі продакт-менеджера і Product Owner часто перетинаються або навіть зливаються в одну. Це пояснюється кількома причинами, які варіюються від структурних особливостей компанії до специфіки ведення проєктів.

 • Схожість завдань і цілей. Обидві ролі спрямовані на успіх продукту. Продакт менеджер і Product Owner працюють над тим, щоб продукт відповідав потребам ринку і користувачів, при цьому задовольняючи бізнес-цілі компанії. Їхні завдання часто перекриваються, особливо в частині визначення вимог до продукту і пріоритетів розробки.
 • Необхідність гнучкості в малих і середніх компаніях. У малих і середніх підприємствах, де ресурси обмежені, один фахівець може виконувати кілька ролей одночасно. Продакт-менеджери в таких компаніях часто беруть на себе обов’язки Product Owner, щоб прискорити процес розроблення і зробити його більш гнучким.
 • Обмежене розуміння відмінностей між ролями. Іноді компанії не повністю розуміють відмінності між ролями продакт-менеджера і Product Owner, що призводить до злиття цих позицій. Це може бути пов’язано з відсутністю досвіду в застосуванні Agile-методологій або специфікою ринку, на якому працює компанія.
 • Ефективність комунікації та прийняття рішень. Наявність одного фахівця, який одночасно відповідає за стратегічний розвиток продукту і його повсякденне управління, може спростити комунікацію всередині команди і зробити процес ухвалення рішень більш оперативним.

Проте, незважаючи на практичні переваги поєднання ролей, важливо розуміти, що кожна з них має свою специфіку і внесок у розробку продукту. Навчання і розвиток навичок, специфічних для кожної ролі, можуть значно підвищити ефективність роботи над проєктами. Курси Product Owner і навчання в цій галузі можуть допомогти продакт-менеджерам краще зрозуміти специфіку роботи в Agile-командах і підвищити їхні компетенції в управлінні продуктом.

З яких професій переходять на роль Product Owner

Перехід на роль Product Owner часто стає природним кроком для спеціалістів із різних галузей, які прагнуть роботи, де важливим є поєднання аналітичних здібностей, комунікативних навичок і розуміння процесів розробки продукту. Розглянемо кілька професій, які часто стають відправною точкою для кар’єри власника продукту.

 • Аналітики (бізнес-аналітики, системні аналітики). Ці фахівці звикли до аналізу вимог, роботи з великим об’ємом інформації та взаємодії із зацікавленими сторонами для визначення та формалізації бізнес-процесів. Їхні навички аналітики та здатність до структурування інформації роблять їх чудовими кандидатами на роль Product Owner.
 • Фахівці з управління проєктами. Досвід в управлінні проєктами дає міцне підґрунтя для роботи Product Owner, адже в обох ролях важливим є вміння планувати, координувати роботу команди та забезпечувати досягнення цілей у визначений термін. Розуміння методологій управління проєктами, особливо Agile і Scrum, також є значущою перевагою.
 • Маркетологи та фахівці з продукту. Досвід у маркетингу та продуктовому менеджменті дає змогу ефективно аналізувати ринок, розуміти потреби користувачів і формувати стратегії просування продукту. Ці навички є критично важливими для Product Owner, який має вміти аргументувати та обґрунтовувати пріоритетність різних функцій продукту.
 • Розробники та тестувальники ПЗ. Технічний фон допомагає краще розуміти можливості та обмеження в розробці, а також сприяє глибшій взаємодії з командою розробників. Знання процесів розробки ПЗ, вміння читати код і розуміння основних принципів тестування можуть значно спростити комунікацію всередині команди та допомогти в ухваленні технічно обґрунтованих рішень.
 • Підприємці та власники бізнесу. Люди з досвідом запуску та управління власним бізнесом часто мають необхідний набір навичок для успішного виконання обов’язків Product Owner. Вони вміють бачити «велику картину», ухвалювати рішення в умовах невизначеності та мають досвід в управлінні продуктом від ідеї до реалізації на ринку.
Де вчитися на Product Owner? Яка освіта потрібна?

Перехід у роль Product Owner вимагає не тільки професійного багажу, а й готовності до постійного навчання та розвитку. Курс Product Owner допомагає фахівцям із цих та інших галузей успішно адаптуватися до нових завдань і вимог, пов’язаних з управлінням продуктом.

Де вчитися на Product Owner?

Становлення успішним Product Owner передбачає поєднання формальної освіти, професійної підготовки та практичного досвіду. Ось кілька шляхів, які допоможуть вам отримати необхідні знання та навички для роботи в цій ролі:

Професійні сертифікації

Сертифікація є чудовим способом демонстрації ваших знань і навичок потенційним роботодавцям. Існує кілька авторитетних організацій, що пропонують сертифікаційні програми для Product Owners, як-от Scrum Alliance (Certified Scrum Product Owner® (CSPO)) і Scrum.org (Professional Scrum Product Owner™ (PSPO)). Ці програми не лише надають глибокі знання з Agile та Scrum, а й дають практичні рекомендації з управління продуктом.

Спеціалізовані курси

Один із найдоступніших і найбільш цілеспрямованих способів здобути професію – це пройти спеціалізовані курси та програми сертифікації. Такі програми, як курс Product Owner від IAMPM, пропонують глибоке занурення в специфіку ролі, методології, а також розвиток необхідних навичок управління продуктом і командою.

Професійні вебінари та майстер-класи

Участь у вебінарах і майстер-класах від провідних експертів індустрії дає змогу не тільки отримати актуальні знання, а й дізнатися про реальні кейси з практики, а також побудувати мережу професійних контактів.

Вища освіта

Хоча прямих спеціальностей або програм, повністю присвячених ролі Product Owner, в університетах може не існувати, відповідні знання та навички можна здобути, навчаючись на факультетах бізнес-інформатики, управління проєктами, маркетингу та підприємництва. Така освіта дає теоретичну базу і допомагає розвинути аналітичне мислення, що вкрай важливо для успішної роботи Product Owner.

Самонавчання та читання спеціалізованої літератури

Не варто недооцінювати значення самонавчання. Читання професійної літератури, блогів, статей і кейс-стаді може доповнити формальну освіту та курси. Книги з Agile-методологій, управління продуктами та розробки стратегій нададуть корисні знання та практичні поради.

Онлайн-платформи навчання

Платформи, як-от Coursera, Udemy та LinkedIn Learning, пропонують широкий спектр курсів за тематиками, пов’язаними з управлінням продуктом, Agile та Scrum. Вони дають змогу вивчати необхідні дисципліни в зручному темпі та форматі, а також отримати сертифікати, що підтверджують кваліфікацію.

Про курс Product Owner від IAMPM

Курс Product Owner від IAMPM – це професійна програма навчання, розроблена для надання учасникам знань і практичних навичок, необхідних для успішного управління продуктами в будь-якій галузі. Програма курсу охоплює ключові концепції та методології гнучкого розроблення, включно зі Scrum і Kanban, а також фокусується на розвитку компетенцій у сфері стратегічного планування, роботи із зацікавленими сторонами, управління продуктовим беклогом і пріоритизації завдань. 

Учасники курсу навчаться ефективно управляти продуктом, розробляти бачення і стратегії його розвитку, а також взаємодіяти з командами розробників і зацікавленими сторонами. Після закінчення навчання учасники отримують сертифікат, що підтверджує їхню кваліфікацію як Product Owner, що стає значущою перевагою при працевлаштуванні та просуванні кар’єрними сходами.

Де вчитися на Product Owner? Яка освіта потрібна?

Висновок

Вибір способу навчання залежить від ваших уподобань, цілей і рівня підготовки. Незалежно від того, який шлях ви оберете, важливо поєднувати теоретичні знання з практичним досвідом, постійно розвиватися і слідкувати за трендами в галузі управління продуктами.

Тепер ви більше знаєте про роль Product Owner. Якщо до кінця не вирішили, чи хочете ви переходити на цю роль, залиште заявку в нас на сайті й менеджер визначить ваші потреби, цілі та завдання. Ми допоможемо точно визначитися, чи потрібне вам навчання і чи підходить ця роль для вас.

Мері Ротарь

CEO та Co-Founder в IAMPM 10 років досвіду в маркетингу та управлінні продуктами. Вивела на ринок більше 50-ти проєктів у ролі консультанта, працювала як Product Manager в SaaS, Gaming та EdTech нішах. Виростила лабораторію Нетехнічної IT-освіти IAMPM з хобі в міжнародний бізнес.