Пріоритизація завдань за допомогою RICE: Як ефективно управляти часом та ресурсами

Пріоритизація завдань за допомогою RICE: Як ефективно управляти часом та ресурсами

20 May 2024

 • Автор: Мері Ротарь

 • Складність: норм

 • Час: 5 хв

У світі IT-менеджменту одним із ключових завдань є правильна пріоритизація завдань. Це особливо важливо для тих, хто працює над розвитком продуктів і має ухвалювати безліч рішень щодня. Один із найефективніших методів для цього – методологія RICE. У цій статті ми детально розглянемо, що таке RICE, як вона допомагає пріоритизувати завдання, чому важливо використовувати цей метод, а також які переваги він приносить для продукту.

Що таке методологія RICE?

Методологія RICE – це один із найефективніших методів пріоритизації завдань у проєктному менеджменті. Назва RICE є акронімом, який розшифровується як Reach (Охоплення), Impact (Вплив), Confidence (Впевненість) і Effort (Зусилля). Давайте детально розглянемо кожну складову методу RICE і те, як вони допомагають в оцінці та пріоритизації завдань.

Пріоритизація завдань за допомогою RICE: Як ефективно управляти часом та ресурсами

Reach

Це показник, який визначає, скільки людей буде порушено виконанням завдання за певний період. Наприклад, якщо ви розробляєте нову функцію для мобільного застосунку, охоплення покаже, скільки користувачів використовуватимуть цю функцію щомісяця. Важливо точно оцінити охоплення, оскільки воно відіграє ключову роль у розумінні важливості завдання.

Impact

Цей параметр оцінює, наскільки сильно виконання завдання вплине на проєкт або продукт. Вплив може бути виміряний у кількох категоріях: від мінімального до максимального. Наприклад, нова функція, яка значно покращує користувацький досвід, матиме високий вплив. Оцінка впливу допомагає зрозуміти, наскільки значущими будуть результати виконання завдання для кінцевих користувачів і бізнесу загалом.

Confidence

Впевненість показує, наскільки ви впевнені у своїх оцінках охоплення і впливу. Цей параметр виражається у відсотках і допомагає враховувати невизначеність. Наприклад, якщо у вас є дані, що підтверджують ваші оцінки, рівень впевненості буде високим. У випадках, коли дані менш точні, рівень впевненості знижується. Упевненість допомагає збалансувати ризик під час ухвалення рішень.

Effort

Зусилля вимірює, скільки часу і ресурсів буде потрібно для виконання завдання. Цей параметр враховує трудовитрати команди і дає змогу співвіднести їх з очікуваними результатами. Зусилля вимірюється в людино-годинах, днях або інших одиницях часу. Оцінка зусиль допомагає ефективно розподіляти ресурси і час команди.

Використання RICE оцінки дає змогу об’єктивно розставляти пріоритети, що особливо важливо в умовах обмежених ресурсів. Цей метод допомагає сфокусуватися на завданнях, які приносять найбільшу цінність для проєкту та бізнесу.

Переваги методології RICE

Методологія RICE має безліч переваг, які роблять її незамінною в управлінні проєктами та продуктами. Розглянемо основні з них:

 • RICE дає змогу оцінювати завдання на основі конкретних метрик, що зменшує вплив суб’єктивних думок та особистих уподобань. Це забезпечує більш справедливу і точну пріоритизацію завдань.
 • Використання RICE робить процес пріоритизації зрозумілим і прозорим для всієї команди. Це сприяє кращому розумінню та узгодженню цілей усередині команди, що зі свого боку покращує командну роботу та ефективність.
 • Методологія допомагає зосередитися на завданнях, які мають найбільше значення для досягнення цілей проєкту. Це дає змогу команді концентруватися на справді важливих завданнях, уникаючи розсіювання зусиль на менш значущі завдання.
 • Оцінка зусиль у рамках RICE допомагає ефективно розподіляти ресурси та час. Це важливо в умовах обмежених ресурсів, коли кожна хвилина і кожен ресурс мають значення.
 • Застосування RICE дає змогу командам працювати продуктивніше, оскільки вони зосереджені на завданнях з найбільшою цінністю. Це призводить до поліпшення загального результату проєкту.
 • Методологія RICE сприяє більш якісному прийняттю рішень. Оцінка всіх аспектів завдання дає змогу ухвалювати більш зважені та обґрунтовані рішення.
 • RICE можна застосовувати до різних типів завдань і проєктів, від розробки нових функцій до пріоритизації гіпотез. Це робить метод універсальним і придатним для різних сфер діяльності.
 • Прозорість і об’єктивність процесу пріоритизації завдань знижують кількість конфліктів усередині команди. Усі учасники процесу розуміють, чому те чи інше завдання було пріоритизовано вище за інші.
 • Методологія проста в освоєнні та застосуванні. Це дає змогу командам швидко почати використовувати її у своїй роботі без необхідності тривалого навчання або складних змін у процесах.
 • Використання RICE допомагає командам залишатися сфокусованими на довгострокових цілях і стратегіях, не відволікаючись на менш важливі завдання. Це сприяє досягненню більш стійких і значущих результатів.
Пріоритизація завдань за допомогою RICE: Як ефективно управляти часом та ресурсами

Застосовуючи методологію RICE, команди можуть більш ефективно управляти своїми проєктами, досягати поставлених цілей і покращувати кінцевий продукт. Якщо ви хочете заглибитися в методи пріоритизації завдань і стати експертом в управлінні продуктами, рекомендуємо записатися на курс ProductMan від IAMPM. Цей курс надасть вам усі необхідні знання та навички для успішної роботи у сфері продуктового менеджменту.

Приклади застосування методології RICE

Методологія RICE вже довела свою ефективність у різних галузях, допомагаючи командам ухвалювати обґрунтовані рішення і покращувати свої продукти. Розглянемо три приклади, де використовувався RICE, і до чого це призвело.

Приклад 1: Розробка нової функції в мобільному застосунку

Компанія-розробник мобільного застосунку зіткнулася з проблемою вибору, яку нову функцію впровадити в наступному оновленні. Варіантів було кілька, і всі вони здавалися важливими. Команда вирішила використовувати RICE оцінку для пріоритизації завдань.

 • Reach: Оцінили, скільки користувачів використовуватиме кожну з функцій.
 • Impact: Оцінили вплив кожної функції на користувацький досвід.
 • Confidence: Оцінили впевненість у своїх оцінках на основі проведених досліджень.
 • Effort: Оцінили кількість людино-годин, необхідних для розробки кожної функції.

Після оцінки всіх функцій виявилося, що впровадження функції автоматичних повідомлень про нові повідомлення мало найбільший RICE-швидкість. Рішення було ухвалено на основі об’єктивних даних, що дало змогу команді зосередитися на найважливішому завданні. У результаті впровадження цієї функції активність користувачів збільшилася на 25%, а утримання користувачів зросло на 15%.

Приклад 2: Пріоритизація гіпотез у стартапі

Стартап, що займається розробкою онлайн-платформи для навчання, зіткнувся з необхідністю тестування безлічі гіпотез для поліпшення користувацького досвіду. Щоб визначити, які гіпотези тестувати насамперед, команда застосувала методологію RICE.

 • Reach: Оцінили, скільки користувачів буде зачеплено кожною гіпотезою.
 • Impact: Оцінили, наскільки кожна гіпотеза може поліпшити платформу.
 • Confidence: Оцінили впевненість на основі наявних даних і досліджень.
 • Effort: Оцінили витрати часу і ресурсів на тестування кожної гіпотези.

У результаті оцінки RICE, команда вирішила спочатку протестувати гіпотезу про впровадження персоналізованих рекомендацій курсів. Це рішення призвело до збільшення часу, проведеного користувачами на платформі, на 30% і зростання кількості завершених курсів на 20%.

Приклад 3: Оптимізація внутрішніх процесів у великій компанії

Велика компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, вирішила поліпшити свої внутрішні процеси для підвищення ефективності роботи. Для цього було необхідно пріоритизувати завдання з оптимізації процесів. Команда застосовувала RICE методологію для оцінки кожного завдання.

 • Reach: Оцінили, скільки співробітників буде порушено змінами.
 • Impact: Оцінили вплив змін на продуктивність.
 • Confidence: Оцінили впевненість на основі аналізу поточних процесів.
 • Effort: Оцінили витрати часу та ресурсів на впровадження змін.

На основі RICE оцінки було обрано завдання з автоматизації рутинних звітів. Це завдання мало найвищий RICE-швидкість. Впровадження автоматизації призвело до скорочення часу на створення звітів на 40%, що дало змогу співробітникам більше часу приділяти стратегічно важливим завданням і підвищило загальну продуктивність компанії.

Пріоритизація завдань за допомогою RICE: Як ефективно управляти часом та ресурсами

Використання методології RICE допомогло цим компаніям ухвалювати більш обґрунтовані та стратегічно важливі рішення. Якщо ви хочете дізнатися більше про методи пріоритизації завдань і стати експертом в управлінні продуктами, рекомендуємо записатися на курс ProductMan від IAMPM.

Висновок

Методологія RICE є потужним інструментом для пріоритизації завдань у проєктному менеджменті. Вона допомагає об’єктивно оцінювати завдання, фокусуватися на найважливіших із них і ефективно використовувати ресурси. Застосовуючи RICE, команди можуть поліпшити якість прийнятих рішень, підвищити продуктивність і забезпечити сталий розвиток продукту.

Приклади з реальної практики показують, як використання RICE допомагає досягати значущих результатів, покращуючи користувацький досвід і оптимізуючи внутрішні процеси. Ця методологія не тільки підтримує довгострокові стратегічні цілі, а й робить процес ухвалення рішень прозорішим і обґрунтованішим.

Пріоритизація завдань за допомогою RICE: Як ефективно управляти часом та ресурсами

Якщо ви хочете заглибитися в методи пріоритизації завдань і стати експертом в управлінні продуктами, приходьте на курс ProductMan від IAMPM. Цей курс надасть вам усі необхідні знання та навички для успішної роботи у сфері продуктового менеджменту. Застосовуйте методологію RICE у своїй роботі та досягайте вражаючих результатів!

Мері Ротарь

CEO та Co-Founder в IAMPM 10 років досвіду в маркетингу та управлінні продуктами. Вивела на ринок більше 50-ти проєктів у ролі консультанта, працювала як Product Manager в SaaS, Gaming та EdTech нішах. Виростила лабораторію Нетехнічної IT-освіти IAMPM з хобі в міжнародний бізнес.