Розробка IT-проєкту: етапи та роль проєктного менеджера

Розробка IT-проєкту: етапи та роль проєктного менеджера

6 May 2024

 • Автор: Павел Устинов

 • Складність: Легко

 • Час: 6 хв

Розробка проєктів стає дедалі складнішим і багатоаспектним завданням. Проєктний менеджер відіграє ключову роль у цьому процесі, координуючи роботу команди, слідуючи цілям і завданням проєкту, і забезпечуючи зв’язок між усіма учасниками. Для успішного управління розробкою проєкту важливо чітко розуміти всі етапи, з якими доведеться зіткнутися. У цій статті ми розглянемо основні етапи проєкту, починаючи від ідеї до впровадження і розберемо, яку роль відіграє проєктний менеджер на кожному етапі розробки.

Які етапи розробки IT продукту існують

Розробка IT-проєкту – це багаторівневий процес, що вимагає уваги до деталей на кожному кроці. Для проєктного менеджера особливо важливо розуміти основні етапи, щоб забезпечити його успішне виконання. Ось ключові стадії реалізації проєкту, кожна з яких відіграє важливу роль у розробці IT-продукту:

 1. Ідея та концепція. На цьому етапі визначаються основні цілі проєкту, його цільова аудиторія та потреби користувачів. Це фундамент, з чого починається проєкт.
 2. Планування. Включає в себе розробку докладного плану проєкту, розподіл ресурсів і визначення часових рамок.
 3. Дизайн і прототипування. На цьому етапі створюються дизайн-макети та прототипи, що дає змогу візуалізувати майбутній IT-продукт.
 4. Розробка. Програмісти приступають до кодування, реалізуючи функціональність продукту згідно з технічним завданням.
 5. Тестування. Продукт ретельно перевіряється на наявність помилок і багів, що забезпечує його надійність і безпеку.
 6. Запуск. Після усунення всіх недоліків продукт запускається для користувачів.
 7. Підтримка та оновлення. Включає моніторинг роботи продукту, усунення проблем, що виникають, і розробку оновлень для поліпшення функціональності.

Кожен із цих етапів вимагає активної участі проєктного менеджера для контролю виконання проєкту та координації роботи команди. Розуміння і правильне управління розробкою проєкту на кожному етапі забезпечує успіх IT-продукту і його відповідність очікуванням користувачів.

Розуміння цих етапів розробки допомагає проєктному менеджеру ефективно взаємодіяти з командою, правильно розподіляти ресурси та часові рамки, а також контролювати якість продукту на кожному етапі його створення. Давайте розберемо кожен етап розробки проєкту докладніше і визначимо роль менеджера.

Етап 1: Ідея та концепція

На початковому етапі розроблення IT-продукту, який зачіпає основні етапи проєктної діяльності, проєктний менеджер або бізнес-аналітик відіграє ключову роль у формуванні ідеї та концепції продукту. Цей етап включає в себе кілька ключових дій:

 • Аналіз потреб і визначення цільової аудиторії. Проєктний менеджер проводить дослідження ринку, щоб визначити потреби потенційних користувачів і виявити нішу для нового продукту.
 • Формування бачення проєкту. Разом із командою та зацікавленими сторонами менеджер розробляє загальне бачення продукту, його цілі та завдання. Це вимагає глибокого розуміння того, з чого починається проєкт і які основні етапи проєкту належить пройти.
 • Розробка концепції. На основі зібраних даних менеджер допомагає формувати концепцію продукту, включно з його основними функціями і передбачуваною цінністю для користувача.

Проєктний менеджер на цьому етапі виступає як сполучна ланка між потребами ринку і можливостями команди розробників. Він має забезпечити, щоб ідея продукту була не тільки інноваційною, а й такою, що можна було б реалізувати з погляду технічних можливостей і ресурсів команди.

Роль проєктного менеджера на етапі розроблення ідеї

 • Менеджер забезпечує ефективне спілкування та координацію між усіма учасниками проєкту на етапі формування ідеї.
 • Він визначає стратегічні цілі проєкту і розробляє початковий план його реалізації, спираючись на правильний порядок етапів проєкту.
 • Проєктний менеджер оцінює потенційні ризики на ранній стадії та розробляє стратегії їх мінімізації.

Цей етап критично важливий для подальшого успіху проєкту, оскільки тут закладається фундамент для всіх наступних етапів розробки.

Етап 2: Планування

Етап розробки планування

На цьому етапі проєктний менеджер і бізнес-аналітик приступають до перетворення початкової концепції на детальний план дій. Давайте докладніше розглянемо ключові аспекти цього етапу:

 • Визначення загальних цілей і завдань. На цьому кроці уточнюються кінцеві цілі проєкту, виходячи з початкової ідеї та концепції.
 • Розробка графіка. Створення детального плану із зазначенням усіх важливих етапів, включно з термінами їх виконання.
 • Розподіл ресурсів. Визначення необхідних людських, фінансових і технічних ресурсів та їх ефективний розподіл між завданнями проєкту.
 • Розробка плану управління ризиками. Ідентифікація можливих ризиків проєкту та розробка стратегій для їх запобігання або мінімізації.

На цьому етапі на проєктного менеджера і бізнес-аналітика очікують складні завдання, що вимагають глибоких знань і навичок у сфері управління проєктами. Вони повинні володіти чудовими аналітичними здібностями для оцінювання ризиків і можливостей, навичками планування й організації для складання ефективного плану, а також умінням вести переговори й керувати командою для досягнення поставлених цілей.

Отримати всі необхідні навички можна на технічному курсі для нетехнічних менеджерів Techmind. Це перший курс для проєктних менеджерів і бізнес-аналітиків, який закриває всі потреби в Tech Skills. Дивіться програму, залишайте заявку та підвищуйте свої знання для впевненого управління проєктами.

Етап 3: Дизайн і прототипування

На етапі дизайну та прототипування проєктний менеджер працює в тісній співпраці з командою дизайнерів і розробників для створення візуального вигляду продукту та його перших робочих моделей. Завдання полягає в перетворенні концептуальних ідей на конкретні дизайни та прототипи, які дають змогу оцінити користувацький інтерфейс, досвід використання продукту та функціональність. 

Ключова роль менеджера – забезпечити, щоб дизайн відповідав цілям проєкту і потребам користувачів, а також координувати зворотний зв’язок між зацікавленими сторонами і командою розробників для внесення необхідних коригувань.

Етап 4: Розробка

Етап розробки – це ключовий момент у створенні IT-продукту, де проєктний менеджер відіграє центральну роль у координації роботи команди розробників і забезпеченні дотримання проєктних термінів і вимог. На цьому етапі здійснюється перетворення дизайну і прототипів на працюючий продукт через кодування і програмування.

Роль проєктного менеджера включає:

 • Координація роботи розробників. Управління командою розробників, розподіл завдань і контроль за їх виконанням.
 • Контроль якості та дотримання вимог. Забезпечення відповідності продукту технічному завданню і стандартам якості.
 • Управління змінами. Реагування на зміни в проєкті та адаптація плану розробки відповідно до нових вимог.
 • Комунікація із зацікавленими сторонами. Надання звітів про хід проєкту і збір зворотного зв’язку для внесення коригувань.

Techmind від IAMPM може значно поліпшити компетенції проєктного менеджера на цьому етапі, навчаючи його технічних аспектів розроблення та способів ефективної взаємодії з розробниками. Навчання допомагає менеджеру краще розуміти завдання розробників, що покращує координацію проєктної роботи та сприяє більш гладкому процесу розробки.

На курсі TechMind ви отримуєте навички, які критично важливі для успішного управління командою розробки. Ось деякі з них, які особливо виділяються:

 • Розуміння архітектури, фреймворків і вибір команди для проєкту.
 • Аналіз вимог, написання специфікацій і створення базових прототипів.
 • Робота з API-документацією та Git.
 • Знання особливостей розробки проєктів різного типу, включно з веб і мобільними застосунками.
 • Розуміння відмінностей між реляційними та нереляційними базами даних.
 • Вибудовування процесу тестування і робота з аналітикою.

Ці навички допомагають менеджеру не тільки взаємодіяти з технічною командою їхньою мовою, а й ефективно управляти розробкою IT-продуктів, сприяючи більш гладкій і продуктивній роботі всієї команди.

Етап 5: Тестування

Тестування – критично важливий етап у розробці IT-продукту, що забезпечує його якість, безпеку та відповідність вимогам користувача. На цьому етапі проєктний менеджер відіграє важливу роль в організації та контролі процесу тестування, працюючи в тісній співпраці з командою тестувальників і розробників. Менеджер допомагає:

 • Визначати критерії якості та стандарти, яким має відповідати продукт.
 • Планувати тестування, включно з вибором методів та інструментів, розробкою тестових сценаріїв.
 • Координувати процес тестування, забезпечуючи своєчасне виявлення та виправлення помилок.
 • Аналізувати результати тестів і надавати зворотний зв’язок команді розробки для доопрацювання продукту.

Крім технічного боку, менеджер забезпечує комунікацію між усіма учасниками проєкту, щоб інформація про знайдені проблеми та способи їхнього розв’язання була доступна всім зацікавленим сторонам. Ефективне управління етапом тестування сприяє підвищенню якості продукту і його успішному запуску.

Етап 6: Запуск

етап розробки IT проєкту - реліз

Запуск продукту – головний момент у життєвому циклі розробки проєкту, коли результати праці команди представляють цільовій аудиторії. Цей етап охоплює не тільки технічний реліз продукту, а й підготовку маркетингових матеріалів, навчання користувачів, а також моніторинг перших відгуків і реакції ринку. Проєктний менеджер координує всі аспекти запуску, забезпечуючи, щоб перехід продукту до кінцевих користувачів був гладким і ефективним.

Ключові аспекти управління на етапі запуску включають:

 • Контроль виконання. Переконатися, що всі елементи проєкту були належним чином реалізовані і готові до запуску.
 • Координація маркетингових і комунікаційних стратегій. Робота з маркетинговими та PR-командами для забезпечення ефективного представлення продукту цільовій аудиторії.
 • Моніторинг та аналіз відгуків. Після запуску продукту важливо відстежувати відгуки користувачів і ринкові реакції, щоб швидко реагувати на можливі проблеми або недоліки.

Важливо відстежувати метрики, розуміти, що відбувається на технічному рівні з проєктом. Для цього обов’язково потрібні хороші Tech Skills.

Етап 7: Підтримка та оновлення

Після запуску продукту починається етап його підтримки та оновлення, який є невід’ємною частиною життєвого циклу розробки проєкту. На цьому етапі основне завдання проєктного менеджера – забезпечення стабільності роботи продукту, а також планування і впровадження оновлень для поліпшення його функціональності та безпеки. 

Менеджер повинен тісно взаємодіяти з командою підтримки, розробниками та користувачами для оперативного вирішення проблем, що виникають, і збору зворотного зв’язку, який буде використано для подальшого поліпшення продукту. Цей процес включає моніторинг роботи продукту, аналіз даних використання, а також управління розробкою та впровадженням нових функцій.

Висновок

Проєктний менеджер відіграє критично важливу роль на кожному етапі розроблення IT-продукту, від ідеї до підтримки та оновлення. Для успішної реалізації проєкту необхідні не тільки управлінські, а й технічні навички. Курс Techmind пропонує комплексне навчання, яке дає змогу менеджерам впевнено почуватися на всіх етапах розробки, забезпечуючи ефективну взаємодію з командою та підвищення якості продукту.

Павел Устинов

Project Manager Officer в Solar Digital з 15-річним досвідом роботи в IT-сфері. Займається розробкою мобільних додатків, сайтів, блокчейн систем. Має за спиною більше 10 років досвіду викладання в оффлайн і онлайн форматах.